UARU

Правила використання сайту

1. Умови використання сайту.

 • Дані правила регулюють відносини між Сайтом http://medicina.vn.ua/ (в особі Адміністрації сайту) та Користувачем Сайту з приводу використання інструментів та можливостей Сайту, розміщення Користувачем інформації на сайті, отримання інформації з Cайту та інші умови взаємодії між Сайтом та Користувачем.
 • Факт використання у будь-який спосіб Сайту Користувачем підтверджує ознайомлення Користувача з даними Правилами, повне розуміння їх умов та повне, беззаперечне погодження з даними Правилами.
 • Користувач зобовязаний повністю ознайомитися з даними Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем Правил. В разі не ознайомлення, та/або нерозуміння, та/або непогодження Користувача з даними Правилами Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту з самостійним вилученням усієї розміщеної ним на Сайті інформації.
 • Відносини Сайту та Користувача з приводу надання платних послуг регулюються Офертою на надання послуг розміщеною за адресою http://medicina.vn.ua/ та даними Правилами в тій частині, в якій вони не суперечать Оферті.
 • Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом.
 • Правила передбачають взаємні права та обовязки Користувача та Адміністрації Сайту за наступними пунктами: порядок використання Сайту, політика конфіденційності, обмеження відповідальності Адміністрації сайту, порядок дії Правил.

2. Порядок використання Сайту.

 • Сайт — http://medicina.vn.ua/ — інтернет — ресурс, який зосереджує в собі повною мірою всю можливу необхідну інформацію відповідної тематики, яка може бути корисна користувачеві.
 • Всі матеріали Сайту, розміщені Сайтом або користувачем на законній підставі належать Сайту з моменту їх розміщення. Надана інформація, узята з джерел, які на думку керівництва є надійними в своїй сфері діяльності.
 • Сайт дозволяє користувачеві переглядати і завантажувати інформацію виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту, поширювати для комерційних та інших цілей.
 • Якщо у Користувача існує зацікавленість у використанні інформації з метою іншої, ніж використання для власних цілей, Користувач повинен погоджувати умови відповідного використання інформації з уповноваженим представником Адміністрації Сайту.
 • При реєстрації на сайті та оформленні замовлень, Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Адміністрація сайту залишає за собою право розсилки акційних пропозицій на ваші реквізити. Дана розсилка за допомогою смс може здійснюватися у разі прийняття рішення Адміністрацією про таку розсилку.
 • Після реєстрації на Сайті Користувач особисто несе відповідальність за безпеку логіну та паролю та за всі дії вчинені під його логіном та паролем. У разі розголошення реєстраційних даних або появи можливості такого розголошення, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію Сайту.
 • Користувач може розмітити на Сайті інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Сайту. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації в таких полях, Сайт на власний розсуд може обмежити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту.
 • В разі перегляду, копіювання, використання та здійснення Користувачем будь-яких інших операцій з інформацією, розміщеною на Сайті, а також в разі розміщення Користувачем інформації на Сайті, Користувач зобов’язаний дотримуватись чинного законодавства України, не порушувати в будь-який спосіб права Сайту та права і охоронювані законом інтереси третіх осіб. Розміщена Користувачем інформація на Сайті має відповідати вимогам даного пункту та бути достовірною, актуальною та повною. Користувач зобов’язаний слідкувати за відповідністю розміщеної ним раніше інформації критеріям передбаченим даним пунктом та в разі невідповідності негайно, протягом однієї години усувати таку невідповідність. Користувач несе особисту відповідальність за достовірність розміщуваної ним інформації.
 • У випадках якщо інформація розміщена Користувачем викликає сумнів у Сайту, Сайт має право вимагати у Користувача офіційного підтвердження достовірності, актуальності, повноти, законності, тощо такої інформації, а також особистості Користувача. Адміністрація Сайту на власний розсуд може обмежити, або припинити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту з негайним вилученням частини, або всієї розміщеної Користувачем інформації. Сайт має право на власний розсуд використовувати та вилучати будь-яку інформацію розміщену Користувачем.
 • Користувач може звертатися до Адміністрації з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи, або з якою-небудь іншою інформацією. При цьому Користувач гарантує, що дане звернення є законним, не порушує авторські права, а також не містить образи чи іншим чином не порушує чинне законодавство України та права та інтереси третіх осіб.
 • Адміністрація має право в будь-який час на власний розсуд змінювати умови викладені в даних Правилах. Користувач зобов’язаний систематично ознайомлюватись з Правилами і в разі виявлення їх зміни вирішити: продовжувати користуватись Сайтом, або припинити користування.
 • Будь-яка взаємодія між Сайтом та Користувачем, а також порушення умов використання інформації з цього Сайту, включаючи, але не обмежуючись неправомірним використанням інформації, вирішується згідно з чинним законодавством України, включаючи пред’явлення вимог про відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди.

3. Персональна інформація Користувача.

 • Адміністрація Сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Користувачем цього Сайту. Погоджуючись з Правилами та/або фактом користування Сайту Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних до моменту отримання письмової заборони Користувача на обробку відповідних персональних даних та підтверджує своєчасність його повідомлення про права у зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться). Крім того, користувач дає згоду, що Адміністрація Сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, повязану з аккаунтом Користувача з метою надання відповідних послуг. Умови даного пункту застосовуються також в разі наявності серед розміщеної на Сайті інформації про користувача.
 • Адміністрація Сайту зобовязується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно у разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Користувачу.
 • Адміністрація Сайту може збирати як основні персональні дані, такі як імя, прізвище, по батькові, адресу та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані — файли cookies, інформацію про зєднання та системну інформацію.
 • Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів звязку, підконтрольних Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збиток, завданий таким доступом.
 • Адміністрація Сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою покращення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.
 • Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб, підтверджує свою згоду взяти на себе зобов′язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою спроможність їх забезпечити.
 • В разі перегляду, копіювання, використання та будь-яких інших операцій з інформацією розміщеною на Сайті Користувач зобов’язаний дотримуватись законодавства України, не порушувати права та охоронювані законом інтереси третіх осіб. При використанні Користувачем будь-якої інформації з Сайту посилання на Сайт обов’язкове.

4. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту.

 • Адміністрація не несе відповідальності за достовірність, актуальність, повноту, законність, тощо розміщеної Користувачем інформації. Відповідальність за негативні наслідки спричинені наданням інформації, яка не відповідає перерахованим в п.2.8. даних Правил критеріям несе Користувач.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, шкоду або витрати (реальні або можливі), упущений прибуток, навіть якщо це будь-яким чином пов’язано із Сайтом, його використанням або неможливістю його використання чи розміщеної на ньому інформації.
 • Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті.
 • Адміністрація сайту не робить заяв і не надає завірень відносно своєї відповідальності за точність, повноту інформації що міститься на сайті та/або відсутність в опублікованих матеріалах яких-небудь важливих відомостей.
 • Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з Сайту, а також за неспроможність Користувача отримати оновлення розміщені на Сайті інформації.
 • Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів Сайту, залишені в якості коментарів або оглядів (якщо така можливість залишення коментарів надана Адміністрацією). Думка Адміністрації сайту може не співпадати з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту може вживати всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого аккаунту — облікового запису на Cайті (втрату логіна, пароля, іншої інформації).
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Користувачем своїх даних при створенні облікового запису.
 • При виникненні проблем у використанні сайту http://medicina.vn.ua/, отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, у тому числі при виявленні на сайті незаконно опубліковану вашу інтелектуальну власність (фото, текст, тощо), користувач повинен звернутись до Адміністрації сайту http://medicina.vn.ua/ з відповідними доказами для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобовязання з надання своїх послуг будь-якому Користувачеві і клієнтові, який умисно порушує Правила Сайту.
 • Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати технічні та юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що створюють згідно висновку Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують Правила Сайту.

5. Порядок дії Правил.

 • Дані правила є договором приєднання. Адміністрація сайту залишає за собою право як змінити Правила, так і ввести нові. Подібні зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Користування сайтом (використання Користувачем матеріалів сайту) автоматично означає повне і беззастережне прийняття умов даних Правил в останній редакції.
 • Дані Правила вступають в силу з моменту розміщення їх на Сайті і діють між Користувачем та Адміністрацією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.
© 2011–2024 Медична довідка Вінницкої області
Правила користування
Карта сайту
Про довідкову службу
Мы в соціальних мережах: